Õppetöö korraldus

ÕPPETÖÖ 2022/23 õa

I trimester 1. september 2022. a - 25. november 2022. a

II trimester 28. november 2022. a – 10. märts 2023. a

III trimester 13. märts 2023. a - 13. juuni 2023. a

 

VAHEAJAD 2022/2023 õa 

I vaheaeg 24. oktoober 2022. a kuni 30. oktoober 2022. a

II vaheaeg 22. detsember 2022. a kuni 8. jaanuar 2023. a

III vaheaeg 27. veebruar 2023. a kuni 5. märts 2023. a

IV vaheaeg (v.a 12. klass) 24. aprill 2023. a kuni 30. aprill 2023. a

V vaheaeg (v.a lõpuklass) 14. juuni 2023. a kuni 31. august 2023. a.

 

TUNDIDE AJAD

7.45-8.30 kooli saabumine

8.30-9.15 1. tund 

9.15-9.25 vahetund

9.25-10.10 2. tund

10.10-10.20 vahetund  

10.20-11.05 3. tund

11.05-11.25 söömine (1.- 5. klass)

11.25-12.10 4. tund

12.10-12.30 söömine (6.- 9. klass)

12.30-13.15 5. tund

13.15-13.25 vahetund

13.25-14.10 6. tund

14.10-14.20 vahetund

14.20-15.05 7. tund

15.05-15.15 vahetund

15.15-16.00 8. tund

 

KORRAPIDAMINElink opens on new pageKORRAPIDAMINE">

 

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

eesti keel (kirjalik) – 2. juuni 2023. a;

matemaatika (kirjalik) – 7. juuni 2023. a;

valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 12. juuni 2023. a;

valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 12.–13. juuni 2023. a;

valikeksam inglise keeles (suuline) – 14. juuni 2023. a.

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

4. klassi õpilastele

matemaatika (kirjalik) – 19.–22. september 2022

eesti/vene keel (kirjalik) – 23. september; 26.–27. september 2022

A1-keeletasemel eesti keel teise keelena (kirjalik) – 28. september 2022

A1- keeletasemel eesti keel teise keelena (suuline) – 28.–30. september; 3.–4. oktoober 2022

loodusõpetus (kirjalik) – 10.–13. oktoober 2022

7. klassi õpilastele

matemaatika (kirjalik) – 19.–22. september 2022

eesti/vene keel (kirjalik) – 23. september; 26.–27. september 2022

A2-keeletasemel eesti keel teise keelena (kirjalik) – 28. september 2022

A2- keeletasemel eesti keel teise keelena (suuline) – 28.–30. september; 3–4. oktoober 2022

loodusõpetus (kirjalik) – 10.–13. oktoober 2022

III kooliastme tasemetööd

A2-keeletasemel inglise keel (kirjalik) – 17.–18. oktoober 2022

A2-keeletasemel inglise keel (suuline) – 17.–21. oktoober 2022

A2-keeletasemel saksa keel (kirjalik ja suuline) – 11.–12. jaanuar 2023

A2-keeletasemel vene keel (kirjalik ja suuline) – 11.–12. jaanuar 2023

III kooliastme katseline tasemetöö 10. klassi ja kutsekoolide 1. kursuse õpilastele

loodusained (kirjalik) – 3.–6. oktoober 2022

IV kooliastme katseline tasemetöö

loodusained (kirjalik) – 14.–17. märts 2023

3. klassi õpilastele katseline tasemetöö

sotsiaalained (kirjalik) – 4.–5. mai 2023

6. klassi õpilastele katseline tasemetöö

sotsiaalained (kirjalik) – 8.–9. mai 2023

NB! Inglise keele tasemetöö on mõeldud 7. klassi õpilastele, kes õpivad keelt A-võõrkeelena. Saksa ja vene keele tasemetöö sobib nii A- võõrkeelena (7. klass) kui ka B-võõrkeelena (9. klass) õpilastele.

Allikas: harno.eelink opens on new page

Avaldatud 09.07.2019. Viimati muudetud 29.05.2023.