Haridusinfo allikad

Lapse toetamine karjääri planeerimisel.pdflink opens on new page

Rajaleidjalink opens on new page aitab õpilasel planeerida karjääri ja avastada omaenese võimeid.

http://www.rajaleidja.ee/noor/link opens on new page - karjääriteemalised artiklid, töölehed, nõuanded, kasulikud karjääriinfo allikad 
http://ametid.rajaleidja.ee/link opens on new page - saab teada, milliseid ameteid on olemas; uurida, mida Sulle huvipakkuva ameti esindaja igapäevaselt teeb; vaadata fotosid, videoid ametitest; proovile panna oma teadmised erinevate ametite kohta; infot tööturu hetkeseisu ja trendide kohta. 
https://www.teeviit.ee/link opens on new page - erinevaid eluvaldkondi (haridus, töötamine, vabatahtlik tegevus, suhted, tervis, jm) puudutav noorteinfo ja nõuandedhttp://www.kutseharidus.ee/link opens on new page - kutseõppega seotud info ja võimalused, erialade ja koolide info 
http://www.rajaleidja.ee/korgkoolidlink opens on new page - Eesti kõrgkoolide loeteluhttp://oska.kutsekoda.ee/link opens on new page - töötamise tulevikutrendid ja kutsevaldkondade tööjõuvajaduste prognoosid 
https://startit.ee/link opens on new page - IKT-valdkonna ametid, õppimisvõimalused, IKT rolliprofiilide struktuur, valdkonna sündmused ja uudised 
http://www.miks.ee/link opens on new page - loodusteaduste ja inseneeria valdkonna ametilood ja muu kasulik info 
http://archimedes.ee/enic/haridussusteem/korgkoolid/link opens on new page - Eesti kõrgkoolide loetelu otselinkidega koolide veebilehtedele 
http://ekka.archimedes.ee/korgkoolide-oppekavad/link opens on new page - Eesti kõrgkoolide õppekavade andmebaas 
https://www.haridussilm.ee/link opens on new page - haridusinfo: statistika, uuringud, rahulolu ja koolide andmed ja tulemus- ja tõhususnäitajad 

Avaldatud 27.01.2020. Viimati muudetud 27.01.2020.