Õppekava

Sina lood midagi
ja tema loob midagi
ja veel keegi
ja veel keegi
ja saab kõiksugu toredaid asju.
Sina avad südame
ja tema avab südame
ja ennäe – sünnib armastus.
(A.Koney)

Õppekavaalases tegevuses on olulisel kohal kodukoha ja kultuuriloo tähtsustamine, tervise edendamine ning keskkonnakasvatus; väärtustatakse traditsioone ning ollakse avatud uuendustele.

Õppekava teesid:

Imaveres on minu kodu, pere, sõbrad.
Headus ja ilu iga lapse südamesse ja silmisse!
Kehaline liikumine = terve ja aktiivne laps = ergas ja õpihimuline koolieelik!

Õppekava edukaks toimimiseks:

1. Lähtuda laste igapäevase elu korraldamisel põhimõttest:
iga laps on ainulaadne;
lapse juhttegevuseks on mäng;
toetada lapse loomulikku huvi hankida teadmisi ja saada kogemusi ümbritseva elu, looduse, igapäevaelu nähtuste kohta;
luua tingimused harjutada, rakendada, kinnistada teadmisi ja oskusi mitmel viisil ning erinevates valdkondades;

2. Lähtuda kasvatusväärtuste kujundmaisel põhimõttest:
positiivne õhkkond on kõige alus; hea mõte sünnitab hea teo, hea tegu loob hea tuju, hea tuju toob hea mõtte , hea mõte – …;
kindlad reeglid tagavad demokraatliku keskkonna ja korrigeerivad vääritut käitumist;
viidata iga lapse positiivsetele külgedele, mida on alati võimalik väärtustada;
õpetaja on eeskuju, kes oma armastuse ja austusega laste vastu aitab olla neil edukas, kujundades nende enesehinnangut;
kõik algab kodust, kodukohast, lähimast ümbrusest – põhjalikult ette valmistada teemad ja tegevused – vaatlused, uurimised, vestlused jne.; teadmiste ja oskuste aktiivne praktiline kasutamine tagab soovitud tulemuse.

Avaldatud 26.04.2023. Viimati muudetud 18.05.2023.